FOTKI Z TERENU
aktualne fotografie z terenu

 

 

GŁÓWNA / W TERENIE / FOTKI Z TERENU

fotki z 2012 r >>>,  2013r >>>, 2014 >>> 2015 >>> 2016 >>> 2017 >>>

2018
Jezioro Popówko - gęgawy spłoszone przez bielika (P. Szypulski)Stradomno - polująca pustułka (P. Szypulski)Myszołów spod Iławy (P.Szypulski)Wróbel z Iławy (P.Szypulski) Mazurek z Iławy (P.Szypulski)Srokosz z Grzybin (P. Szypulski)Biała krzyżówka z Jez. Isąg (S. Jakowszczenko)Jez. Popówko: błotniak stawowy (P. Szypulski)Jez. Popówko: czapla biała (P. Szypulski)Jez. Popówko: rybołów (P. Szypulski)Jez. Popówko: czapla biała i rybołów (P. Szypulski)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Zimorodek (M. Gawron)Czapla biała spod Elbląga (M. Gawron)Czapla biała spod Elbląga (M. Gawron)Bielik spod Elbląga (M. Gawron)Bielik spod Elbląga (M. Gawron)Sieweczka rzeczn aspod Elbląga (M. Gawron)Brodzec piskliwy spod Elbląga (M. Gawron)Wodnik i kropiatka spod Elbląga (M. Gawron)Młoda wąsatka spod Elbląga (M. Gawron)

z

Bocian i orlik krzykliwy spod Elbląga (M. Gawron)
Bocian, orlik krzykliwy i śmieszki spod Elbląga (M. Gawron)Orlik krzykliwy spod Elbląga (M. Gawron)Orliki krzykliwe spod Elbląga (M. Gawron)Śmieszki spod Elbląga (M. Gawron)13.07.2018. Młoda wąsatka z Karasia - samica (P. Szypulski)13.07.2018. Młoda wąsatka z Karasia - samiec (P. Szypulski)13.07.2018. Gęś zbożowa z Popówka (P. Szypulski)03.07.18. Jez. Popówko - sieweczka rzeczna (P. Szypulski)03.07.18. Mózgowo - żurawie (P. Szypulski)03.07.18. Jez. Popówko - gęgawy (P. Szypulski)03.07.18. Jez. Popówko - czaple (P. Szypulski)17.06.2018. Jezioro Szkotowskie: łabędzie nieme z pisklakiem odmiany polskiej (P. Hojdeczko)17.06.2018. Jezioro Szkotowskie: łabędzie nieme z pisklakiem odmiany polskiej (P. Hojdeczko)Iława - cierniówka (P. Szypulski)Wójcik z Ornety (M. Gawron)Makolągwa z Próchnika (M. Gawron)Lelek z okolic Ornety (M. Gawron)Pokrzewka jarzębata z Drużna (M. Gawron)Jezioro Drużno - bieliki (M. Gawron)Jezioro Drużno - bielik (M. Gawron)Jezioro Drużno - bielik (M. Gawron)Jezioro Drużno - bielik (M. Gawron)Zalew Wiślany - kuliki wielkie (M. Gawron)Rozlewiska rz. Tynwałd: dymówka (P. Szypulski)
Rozlewiska rz. Tynwałd: dymówki (P. Szypulski)Rozlewiska rz. Tynwałd: pliszka żółta (P. Szypulski)Rozlewiska rz. Tynwałd: czapla biała (P. Szypulski)Rozlewiska rz. Tynwałd: szpak (P. Szypulski)Rybołów z Popówka (P. Szypulski)
Rokitniczka z Kadyn (M. Gawron)Brodziec piskliwy z ujścia Pasłęki (M. Gawron)
Ohary z ujścia Pasłęki (M. Gawron)Zalew Wiślany - szablodzioby (M. Gawron)Świstunka leśna (P. Szypulski)Bocian spod Iławy (P. Szypulski)Zaskroniec spod Siemian (P. Szypulski)Popówko - startujące łabędzie (P. Szypulski)Rozlewiska rzeki Tynwałd (P. Szypulski)Gęgawa znad rzeki Tynwałd (P. Szypulski)Pliszka siwa z Iławy (P. Szypulski)Trznadel z Iławy (P. Szypulski)Gęgawy znad Iławki (P. Szypulski)Żuraw (M. Gawron)Żuraw (M. Gawron)Myszołowy (M. Gawron)Kormorany (M. Gawron)Kormoran (M. Gawron)Bielik i sroka (M. Gawron)Bielik (M. Gawron)
Bielaczek (M. Gawron)
Bąk (M. Gawron)06.03.18. Bielaczek z Iławki (P. Szypulski)Oparzelisko na Jez. Drwęckim w Ostródzie (S. Jakowszczenko)Uszatka z Elbląga (M. Gawron)Sójka z Elbląga (M. Gawron)Mazurek z Elbląga (M. Gawron)Kwiczoł z Elbląga (M. Gawron)Gil z Elbląga (M. Gawron)06.02.18. Dziarny - dzięcioł duży w kuźni (P. Szypulski)06.02.18. Dziarny - żurawie (P. Szypulski)Na bogato (P. Szypulski)Sikora czarnogłówka (P. Szypulski)Mazurek z Iławy (P. Szypulski)
Dzwoniec znad Jeziora Drużno (M. Gawron)Rudzik znad Jeziora Drużno (M. Gawron)